Ansættelsesret, Arbejdsret og Privatret

• Hvad skal der stå i ansættelseskontrakten?

• Hvordan fastsættes løn og ansættelsesforhold?

• Hvad gælder ved sygdom og barsel?

• Hvordan skal ferien tilrettelægges?

• Hvad gælder i forhold til opsigelse?

• Hvem har særlig beskyttelse?

Ansættelsesret

Arbejdsret

Privatret

Personskat

Vi rådgiver om ansættelsesretlige spørgsmål, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter.

 

Vi yder sparring, coaching, undervisning og repræsenterer kunden i forhandlinger.

 

Ændringer i bestående ansættelsesforhold, advarsler, individuelle opsigelser og større afskedigelsesrunder er områder, hvor vi er eksperter.

 

Vi bistår virksomheder i udformning af sygepolitik og hjælper med tro- og love-erklæringer og fremskaffelse af Mulighedserklæring fra læge.

Jura Nova tilbyder rådgivning om kollektiv arbejdsret og overenskomstfortolkning. Hertil kommer deltagelse i forhandlinger, herunder overenskomstforhandlinger og førelse af sager i det fagretlige system. Vi kan kommunikere med fagforeningerne og skabe holdbare løsninger.

Vi kan bistå ved køb og salg af fast ejendom. Vi kan køre hele sagsgangen i et køb eller salg eller kun dele heraf som skødeskrivning og udfærdigelse af refusionsopgørelse.

 

Indenfor personrettens regi opretter vi ægtepagter, testamenter og familielån. Vi kan også medvirke ved dødsboer, der skiftes privat.

 

Vi bistår enkelt personer eller firmaer ved indgåelse af lejekontrakter.

Vi kender reglerne for fradrag som lønmodtager, og rådgiver, når der er udført arbejde i udlandet eller på rejse i Danmark.
Det er vor erfaring, at Skat er langt mere lydhør, når vi kommunikerer i forståelige, juridiske vendinger
.